ubezpieczenia
rolne

ubezpieczenia rolne

Głównym ubezpieczeniem w produktach przygotowanych dla właścicieli gospodarstw rolnych jest obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika oraz ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Głównym ubezpieczeniem w produktach przygotowanych dla właścicieli gospodarstw rolnych jest obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika oraz ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Przedmiotem ubezpieczenia OC rolników jest odpowiedzialność cywilna za szkody na osobie lub w mieniu, wyrządzone w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego oraz ruchem pojazdów wolnobieżnych, w rozumieniu prawa o ruchu drogowym, będących w posiadaniu rolników.

Ubezpieczenie budynków w gospodarstwie pozwala zniwelować straty finansowe powstałe na skutek uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Poza wyżej wymienionymi ubezpieczeniami obowiązkowymi, zakres ochrony możemy dodatkowo rozszerzyć o m.in ubezpieczenie mienia ruchomego, i/lub ubezpieczenia upraw.

W ramach ubezpieczenia upraw, można ubezpieczyć uprawy polowe m.in. takie jak: zboża, rzepak, ziemniaki, buraki cukrowe oraz sady owocowe. Jeśli otrzymujesz dopłaty bezpośrednie, zgodnie z prawem musisz ubezpieczyć przynajmniej połowę powierzchni upraw od jednego z ryzyk wchodzących w skład obowiązkowego dotowanego ubezpieczenia upraw.

Ponadto wykupując odpowiednie ubezpieczenie dla hodowcy drobiu możesz zapewnić sobie ochronę przed stratami, które spowodować może np. pożar, choroba czy wypadek.

powrót

wybierz oddział:

  • Centrala - Słupsk
  • Centrala - Słupsk
  • Miastko
  • Sopot

Centrala - Słupsk

ul. Kopernika 4-5
76-200 Słupsk

tel. +48 790 801 000

kontakt@propactaubezpieczenia.pl

Czynne

Pn-Pt: 8:00-16:00
Sb-Nd: Nieczynne